Striglet kaos

ANMELDELSE
Publisert 23/07/19
| Skrevet av Eline Bjerkan

Dreams and Other Important Stuff

Omtale: Dreams and Other Important Stuff

Tittel: Dreams and Other Important Stuff
Kunstner: Johan Urban Bergquist
Form:
Maleri, skulptur
Visningssted: Babel visningsrom for kunst
Tidsrom: 03.05–19.05.2019

Det var som en liten hjemkomst å regne da Johan Urban Bergquist, som i årene 1993–1997 studerte ved Kunstakademiet i Trondheim, omsider kom tilbake til byen med utstilling på Babel visningsrom for kunst.

Utstillingen, som ble vist i mai, hadde navnet Dreams and Other Important Stuff og var Bergquists første separatutstilling i Trondheim på over ti år. Da jeg gikk inn i det lille visningsrommet, ble blikket umiddelbart trukket mot tre bilder som hang på den ene langveggen. Hvert enkelt bilde viste flere fargerike og sjablongaktige små tegninger. De ulike motivene så nokså vilkårlige ut: Blant annet kunne man se et sengeliggende menneske med en ape balanserende på seg, en blekksprut som så ut til å sluke hodeskallen til et stort kattedyr, en kongekrone og et tusenbein. Selv om det kunne se ut som om kunstneren hadde valgt motivene på måfå, hadde flere av verkene i utstillingen det til felles at de besto av religiøse, biologiske og animalske figurative elementer, med en estetikk som dro veksler på tresnittillustrasjoner man kan se i vitenskapsbøker eller bibler fra det 16. og 17. århundre. På tross av okkulte symboler som kors, engler og djevler gikk igjen, hadde utstillingen et utpreget lettbeint og humoristisk uttrykk.

Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy

«Blant annet kunne man se et sengeliggende menneske med en ape balanserende på seg, en blekksprut som så ut til å sluke hodeskallen til et stort kattedyr, en kongekrone og et tusenbein.»

Leken symbolikk

Flere av verkene opplevde jeg som nokså direkte kommuniserende i sin form; måten tegningene var komponert på, så ut til å legge opp til et narrativ hvor man som betrakter skulle tolke forskjellige tegnede tablå opp mot hverandre og på den måten avdekke en form for budskap eller en utvikling – nesten som en tegneserie. Sentrert i et av bildene, for eksempel, var det tegnet et par lunger med hvert sitt pusterør som slanget seg til hver sin ende av papirflaten. Røret til høyre føyde seg til slutt sammen med et insekthode og ble til insektets snabel. Røret til venstre delte seg i to, hvor én av delene traff menneskekroppen som en kunne anta at lungene tilhørte, mens den andre enden munnet ut i en slags trakt som igjen dekket over munnen til et mannshode. Flere av tegningene inneholdt også sterke symboler, for eksempel en pekende menneskehånd. Denne instruerende symbolbruken fant en skarp motsats i det ellers fullstendig uhemmede og vimsete visuelle universet til Bergquist. Tegnene til tross, det var ikke så lett å forstå hva budskapet i hvert verk skulle være.

Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy

Hummer og kanari

Også når det gjaldt sjanger og uttrykk, var denne utstillingen svært allsidig. I tillegg til tegningene besto utstillingen blant annet av et interaktivt lydverk, performance, en menneskelignende plasthånd med sju fingre og organiske objekter i form av «sko» laget av kokosnøtter ved siden av pent oppstilte valmuefrøkapsler. Valmuen gikk også igjen som tegnet element, og sammen med 43 opphengte notatbøker hvor kunstneren hadde skrevet ned utdrag fra drømmene sine, var valmuesymbolikken med på å befeste utstillingens deliriske tematikk. Det er nemlig fra valmuefrø vi får rusmiddelet opium, og dermed også morfin. Som nettopp en slags billedliggjøring av drømmer som fenomen, synes jeg utstillingen maktet å gjenskape følelsen av virkelighetsforskyvning og opphøring av kontroll som skjer når man drømmer. Dreams and Other Important Stuff besto ellers av mange elementer – både visuelle, auditive og taktile – som vekket nysgjerrighet og interesse hos meg som betrakter. På grunn av en lekkert gjennomført og, påfallende nok, sober montering fremsto utstillingen likevel helhetlig og stram i formen.

Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy
Foto: Babel/Susann Jamtøy

Flyktige antydninger

På samme måte som med drømmer så kunne man kritisert innholdet i denne utstillingen for å være ufokusert og banalt. Det kunne være vanskelig å finne en tydelig retning eller et fundament blant disse verkene, som i så stor grad unndro seg alvor eller føringer. Til tross for dette synes jeg likevel det var antydninger til en svært så samtidsaktuell tematikk, nemlig et klimaperspektiv. Den antihierarkiske sammenblandingen av menneskekropper, dyr og blomster kan tas til inntekt for et posthumanistisk verdenssyn som sammenfaller med dagens behov for å tenke nytt om miljø, planeten vår og menneskets plass på den.