Utenfor dimensjonene hinsides tid og rom

ANMELDELSE
Publisert 28/12/22
| Skrevet av Stig Andersen

Jammerdalen

Omtale: Jammerdalen

Tittel: Jammerdalen
Tegning og tekst: Flu Hartberg
År: 2022
Sider:
159
Forlag:
No Comprendo Press
Format: Bok med harde permer
ISBN: 978-82-825511-3-7

Takk

Det er ikke vanlig å starte en bokanmeldelse med en omtale av forlaget, men denne gangen skjer det altså. No Comprendo Press har gjennom 30 år gitt ut nasjonale som internasjonale tegneseriebøker av meget høy kvalitet. Hva dette har betydd for fremveksten av gode, seriøse tegneserieskapere i Norge, kan knapt overvurderes. Det er intet mindre enn imponerende – så takk!

Koselig i prestegården

Anmeldelsen denne gangen er Flu Hartbergs nyeste bok Jammerdalen. Den starter som et Ibsen-drama. Allerede på første side blir man ført inn i en verden der det ikke er vanskelig å forstå at det skal skje noe svært foruroligende. Det blir bare spennende å se hvordan. En surmaget, bister prest sitter ved familiens middagsbord. Han har umiskjennelige trekk fra den fanatiske antiabortpredikanten Børre Knudsen. Her starter ett av bokens hovedtemaer: Hvem forfører og bestemmer over oss mennesker – og hvordan. Pirkete og irettesettende sitter pateren der og dreper enhver glede hos sønnene Petter og Jørgen. Man skal oppdra sine barn i den kristne tro – utbasunerer kristendommens fanefører.

Så en dag forsvinner Petter nesten sporløst, og vi følger en reise inn i en underjordisk underverden. Der bor det merkelige vesener som graver ganger inn i vår bevissthet – eller kanskje det er underbevisstheten?

«Hartbergs spenstige brudd i fortellingen understreker en kunstnerisk nerve som er sjelden i tegneserier»

Parallelle univers

Hartberg skaper parallelle historier der vi følger Jørgens liv som mislykket selger av safer. På sikkerhetsbransjens årskonferanse får han oppleve en nyoppfunnet telesafe der alt fra kjæledyr til fotoalbum kan overføres til en annen dimensjon. Jørgen går gjennom skjermen og forsvinner inn i et univers der tid og rom ikke lenger eksisterer normalt. På besynderlig vis går han inn i samme dimensjon som broren. Det er spennende å følge deres fantasieggende eventyr – opplevd fra hver av brødrenes side. Dette er Hartbergs andre dramatiske linje. Det er et spenstig grep at han sammenkobler bokens form med innholdet: Normal kronologi er opphevet. Så har han da også jobbet ti års tid med prosjektet. Likevel treffer han tidsånden godt. Det lages nå mange filmer, tegneserier og bøker om det å være til stede i flere dimensjoner samtidig. For ikke å snakke om sosiale medier som gjennom mobil og brett skaper en schizofren tilstedeværelse. Hvor lever vi egentlig …

Metafysikk med humor

Jammerdalens budskap er kanskje mest av alt opprørstrang mot autoriteter – og da gjerne det som defineres som kleresi. Vi føres også inn i metafysiske verdener som speiler oss på en beskrivende – ja, foruroligende – måte, men aldri humørløst. Hartbergs sympati ligger trygt på de utnyttedes side.

Tekstlig står Jammerdalen sterkt. Tegningene har et litt gammelmodig preg, og jeg fikk assosiasjoner til Vangsgutane, uten at de ellers er sammenlignbare. Hartberg økonomiserer med virkemidlene. Det fokuseres kun på det vesentligste, og denne enkelheten – hvis jeg kan kalle det det – blir utdypet av innholdet i snakkeboblene. Dette er en fin avstemming som gjør boken til en fest å bla i. Hartbergs spenstige brudd i fortellingen understreker en kunstnerisk nerve som er sjelden i tegneserier. Et lite problem kan imidlertid være at trykken ikke alltid yter de mørkeste tegningene rettferdighet.

Flu Hartbergs bisarre og særpregede univers har en dyp menneskelig klangbunn – noe boken Jammerdalen er et godt eksempel på. Livet er en jammerdal og ikke lett, men blir litt lettere å forstå gjennom hans fortellinger.