Kulturkalender

Lillian Tørlen

Dato: 5. mars–16. mai 2020
Tid: Kl. 12:00–17:00
Sted: Tegnerforbundet
By: Oslo

Om arrangementet

Tegnerforbundet ser frem til å vise utstillingen FRAGILE CONSTRUCTION OF CONTEXT av Lillian Tørlen. Tørlen arbeider stedsspesifikt i forskjellige materialer og leker seg med omgivelsene og opplevelsen av disse. Ideer oppstår i møte med, og gjennom undersøkelse av, de forskjellige aspektene ved stedet der verket skal eksistere, både fysisk og innholdsmessig.

Jeg begynte dette prosjektet med en sammenligning mellom papir og vegg. Begge deler kan fungere definerende og avgrensende. Der papirer står for det regulerende og bestemmende, er vegger konkrete skillelinjer. Dokumenter på eiendomsrett og plantegninger versus fysiske manifestasjoner av disse. Vi bygger rom rundt oss og konstruerer avgrensninger for å skape trygghet -strukturer som hjelper til å opprettholde et velfungerende samfunn og som inngir en følelse av kontroll. Men samfunnet og dets konstruksjoner er i konstant utvikling og forandring - de endres, brytes ned og nye kommer til. I dette ligger potensiale og muligheter, selv om forandring i seg selv ikke nødvendigvis er – eller føles – positivt.

Gallerirommet som jeg forholder meg til i dette prosjektet er også et sted med stadig skiftende innhold. Det knørva papiret er for meg blitt et symbol på endring; en del av prosessen, forkasta skisser, det å være ferdig med noe, på vei til «det neste» - og kan innebære frustrasjon så vel som noe forhåpningsfullt. Gjennom å kombinere veggens soliditet med papirets skjørhet og bevegelighet ønsker jeg å synliggjøre det foranderlige og ubestandige i våre omgivelser.

- Lillan Tørlen

Besøk Tegnerforbundet.no for mer informasjon.

Kulturkalender: Lillian Tørlen