Kulturkalender

MATTIAS BÄCKLIN

Dato: 28. mai–4. juli 2021
Tid: Kl. 12:00–16:00
Sted: Tegnerforbundet
By: Oslo

Om arrangementet

Utstilling på Tegnerforbundet.

Tecknande för mig är att utforska samband och att låta nya möjligheter formas i stunden som ett sätt att utvidga nuet via pennan och nå en maximal känsla av närvaro. Tecknandet mig in på nya spår och öppnar upp nya världar och när detta sker blir det angeläget att bearbeta alla inbördes relationer mellan det avbildade för att få reda på vad det är jag egentligen håller på med. I denna utställning har jag utgått från händelser och platser som har haft en betydelse för den konst jag gör. Att ta in naturen i lekkammaren för att i nästa stund sprida ut lekkammaren i naturen och kasta om spelreglerna för att öka lekmöjligheterna är temat för några stora teckningar jag kommer att visa. Temat Lek är närvarande i fler verk där jag plockar in bildfragment som representerar vår syn eller vårt förhållande till naturen av exempelvis John Bauer, David Caspar Friedrich och medeltida böcker om jakt. Jag infogar dem i resten av naturen som beständiga spår mänskligheten lämnat efter sig. Naturen förmultnar och växer upp på nytt men våra föreställningar om den står som orörliga skyltar men fullt möjliga att omplacera. Jag kommer även att visa skulpturer i trä och vax som ska fungera som vittnesbörd till det som sker i teckningarna och i någon mån osäkra grunden i största allmänhet.

– Mattias Bäcklin

Tegnerforbundet

Kulturkalender: MATTIAS BÄCKLIN