Kulturkalender

TARU KALLIO

Dato: 13. november–20. desember 2020
Tid: Kl. 12:00–17:00
Sted: Tegnerforbundet
By: Oslo

Om arrangementet

I denne utstillingen setter Taru Kallio søkelyset på forestillinger omkring det feminine, og hvordan dette står i sammenheng med temaer som mystisisme, natur og medisin. Hun oversetter innsamlet bildemateriale til tegning gjennom en kompleks kopieringsprosess. Forskyvningen fra utgangspunktet generer mindre fragmenter av en fortelling, som så får utfolde seg i nye sammenhenger. Resultatet maner frem et alternativt narrativ og åpner for tolkninger i et spenn mellom fiksjon og virkelighet.

Mer informasjon på Tegnerforbundet.no

Kulturkalender: TARU KALLIO