Kulturkalender

Tegnetriennalen – Human Touch

Dato: 8. november–19. januar 2019
Tid: Kl. 07:57–07:57
Sted: Kunstnerenes hus
By: Oslo

Om arrangementet

I Tegnetriennalen 2019 ønsker kurator å fokusere på tegning som utforskning og bearbeidelse av det menneskelige.

Utstillingen vil inkludere arbeider av kunstnere som søker og leter gjennom streken; som bruker tegningen som metode for å nærme seg hvem vi er som mennesker (både seg selv og andre). Dette er kunstnerskap hvor noe står på spill, som setter tanker og følelser i sving, som sier noe om det å være menneske. Behovet vi har for å strekke oss mot en annen kropp, behovet vi har for å trekke oss tilbake, inn i oss selv. Streken kan både være sårbar og vise styrke. Alt dette rommer tegningen. Tegnetriennalen 2019 skal handle om mennesket, tegning som menneskets avtrykk, fysiske avtrykk, mentale avtrykk. Utstillingen trekker også linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket.

Triennalen vil ta form som en stor gruppeutstilling på Kunstnernes Hus med norske og internasjonale kunstnere, basert på open call og på direkte invitasjon. Tegnetriennalen vil også omfatte et utadrettet formidlingsprogram med performance, filmvisninger, artist talks, forelesninger, seminarer og workshops.

Tegnerforbundet: Tegnetriennalen 2019: Human Touch

Kunstnerenes Hus: Tegnetriennalen 2019: Human Touch

Kulturkalender: Tegnetriennalen – Human Touch