NUMER #109

Omslag: NUMER #109

NUMER #109

Utgitt: Oktober 2016
Redaktør: Sissel Lillebostad
Design:
Blæst design, Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Friske øyne
Trykk:
Zoom-grafisk
Opplag:
1300
Omslag:
Øyvind Torseter

Om utgaven

NUMER #109, nr. 03 ble utgitt Oktober 2016. Redaktør: Sissel Lillebostad.

Innhold

02
Leder
03
11
Elise Storsveen om Tegnebiennalen 2016, Skissen
16
TF 100 år: Om kollektive ordninger, individuelle krav og satsene som forsvant
26
Kontrollert slentrende – om Mari Kanstad Johnsens metode
31
Den taktile tegneserien
35
Balansekunst – om virkemidler og form i bildebokillustrasjon
40
Kjappe spørsmål i studio/atelier
44
På terskelen til det profesjonelle livet
48
Kunst, kapital og de vanskelige samtalene
50
Globaliseringens estetikk
54
I ♥ MOMA