NUMER #112

Omslag: NUMER #112

NUMER #112

Utgitt: 2017
Redaktør: Sissel Lillebostad
Design:
Blæst design, Aud Gloppen
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Friske øyne
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Kim Hiorthøy

Om utgaven

NUMER #112, nr. 02 ble utgitt 2017. Redaktør: Sissel Lillebostad.

Innhold

02
Leder
03
Brev fra drømmeland
08
Freestyler søker struktur
13
Tegneren fra Tunisia
17
Mathilde Ramadier
22
26
Seks spørsmål: Lene Ask, Marvin Halleraker, Bjørn Kowalski Hansen
29
Å tegne et alfabet
32
Stilistisk hommage. Fiske om Grosz
35
Kraftanstrengelsen om skal til
38
Vitnesbyrd fra en utvidet samtidighet
44
Hinsides Muhammed-tegningene
48
«Work in progress»
52
Avslepent mørkt og fargesprakende univers
54
Bologna barnebokmesse