Numer #116

Omslag: Numer #116

Numer #116

NUMER #116

Utgitt: 2018
Redaktør: Sissel Lillebostad
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Friske øyne
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Torkel Lillefosse

Om utgaven

NUMER #116, nr. 02 ble utgitt 2018. Redaktør: Sissel Lillebostad.

Innhold

2
Leder
3
Museet som kunstnerisk format
8
Samtale med Karin Hindsbo
12
Illustratør på mangfoldige veier
17
Å vere sammen gjennom tegning
23
De andres strek
27
Hammarlund, håndtegneren; Gentleman of the Press
30
Propagandaplakatene til Nasjonal Samling
35
Trolltegnerens talent – Spring på skauen
38
Gutten og det glødende treet – Frykt og medlidenhet
42
Det er hverdager det er flest av
46
Picasso på Tate Modern
46
Politikken var ikke død
48
Torkel Lillefosse; Botaniske akvareller