Numer #117

Omslag: Numer #117

Numer #117

NUMER #117

Lansert: 2018
Nettredaktør: Fredrik Rysjedal
Redaktør:
Sissel Lillebostad
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Design:
Magnus Nyquist
Korrektur:
Bokarbeid

Om utgaven

NUMER #117 var lanseringa av nettsida til Numer. Den vart lansert 06. oktober 2018. Nettredaktør: Fredrik Rysjedal

Innhold

1