Numer #118

Omslag: Numer #118

Numer #118

Utgitt: 2019
Redaktør: Sissel Lillebostad
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Kaare Espolin Johnson

Om utgaven

NUMER #118, nr. 01 ble utgitt 2019. Redaktør: Sissel Lillebostad.

Innhold

2
Leder
3
Det du ikkje kan kontrollere –En samtale med Inger Johanne Grytting
7
Ikonografikeren – En samtale med Susanne Kajermo Törner
10
Hans Kristian Borchgrevink Hansen:Rusket, støvet, plukket og rasket
14
Tusj, liv og forgjengelighet på papir En samtale med Janicke Schønning
18
Hånden blokken blyanten – En samtale med Elisabeth Mathisen
34
Blekk og blod på tegnebordet
38
Lysende tegninger – En samtale med Tuva Synnevåg
42
Eit ømt landskap En samtale med Andrea Bjurström
45
Persepsjonens lettsindige uærlighet En samtale med Kenneth Varpe
49
En svenske, en danske og en nordmann
52
Høstlig solskinn over tegnestudiet
56
Matters of Gravity
58
Sex og samtaler om tegning
60
Et ærlig familiealbum
62
Fam Ekman Slipset