Numer #119

Omslag: Numer #119

Numer #119

Utgitt: April 2019
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Kaare Espolin Johnson

Om utgaven

NUMER #119, nr. 01 ble utgitt april 2019. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
4
Tradisjoner i emning – En samtale med Tom S. Kosmo
13
Blyant, penn, papir i tegneseriekollektiv
23
Tegn i stein – på besøk i tidsdypet
28
Bildet: Den «gale» Bendik Riis
39
Lengselens lys
48
20 år med Avistegnerenes hus