Numer #120

Omslag: Numer #120

Numer #120

Utgitt: Juni 2019
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Øyvind Lauvdahl

Om utgaven

NUMER #120, nr. 02 ble utgitt juni 2019. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
3
Tegning som tidskapsel – En samtale med Line Anda Dalmar
10
Arte Povera og «Ingentings bjeller»
24
Bildet: Manet og hans katt(er)
26
Glemte norske tegnere: Inga Havig-Gjelseth (1916–2012)
31
Ingen tegnekrise på do
39
Utenfor formatet – En samtale med Øyvind Lauvdahl, Veronica Melå og Ingrid Flognfeld Brubaker
45
Tokyo Art Book Fair