Numer #121

Omslag: Numer #121

Numer #121

Utgitt: 31. november 2019
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1800
Omslag:
Ariane Spanier

Om utgaven

NUMER #121, nr. 03 ble utgitt 31. oktober 2019. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
3
Human Touch
7
Etudes des mains de l’artiste/Studier av kunstnerens hender
9
(Framleis) redd for å teikne feil – Intervju med Anngjerd Rustand
13
Hvordan tænker tegning Verden?
17
Kunsten som ikke er laget for å bli vist
21
Leda og svanen – en mytologisk omskriving – Intervju med Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazz
26
Å berøre mørket – Käte Kollwitz
29
Tegn og tekster
32
Drawing as physical thinking – Intervju med William Kentridge
38
Tegnetriennalen 2019: Human Touch
40
Spor av natur – Norm- og økobevissthet er fremtidens arbeidsform – Intervju med Sunniva Krogseth
51
Streken står ikke stille – Intervju med Magnhild Winsnes
58
Forkjemper for det fysiske format