Numer #122

Omslag: Numer #122

Numer #122

Utgitt: 20. februar 2020
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Kristin Roskifte

Om utgaven

NUMER #122, nr. 01 vart utgitt 20. februar 2020. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

3
Leiar
4
Vekst i Shanghai - fotoreportasje
8
Tidskunst
14
To tusen mennesker og en plutselig suksess - intervju med Kristin Roskifte
20
Bakenfor dagen - Dagfinn Bakke (1933–2019)
26
Morbærtreets sukk og granenes susen ...
31
Håp for fremtiden
41
Den harde skolen