Numer #123

Omslag: Numer #123

Numer #123

Utgitt: 04. juni 2020
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Vanessa Rosalia Larsen

Om utgaven

NUMER #123, nr. 02 vart utgitt 04. juni 2020. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
4
Eit kart med kvite felt
9
Tusenkunstneren Berggren
17
Følelser, fakta og frie formspråk
28
Kva teiknar du med?
30
Inn i bøkene og ut i verden
40
Håndlaget sci-fi med tissepauser
46
Gaffel, penn og blekk