Numer #124

Omslag: Numer #124

Numer #124

Utgitt: 12. november 2020
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Anja Dahle Øverbye

Om utgaven

NUMER #124, nr. 03 vart utgitt 12. november 2020. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
4
Rød munn
10
Å kikke på menneskene
18
Livets hav
25
Klikk, rist og sveip - drømmer og dilemmaer i det interaktive bildebokfeltet i Norge.
32
Kva teiknar du med?
37
Kai Arne Kirkebø
44
Eit mislykka forsøk på å måla
52
Tantus Amour Florum
58
Sykdom i serier