Numer #125

Omslag: Numer #125

Numer #125

Utgitt: 18. februar 2021
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Sverre Malling

Om utgaven

NUMER #125, nr. 01 vart utgitt 18. februar 2021. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
5
KQ
10
En ny begynnelse - en samtale med Sverre Malling
20
Med hjertet i havet
28
Tegnefabrikken - en samtale med Lisa Aisato
36
Fire illustratører om å tegne på oppdrag
42
Kopiering på intuisjon - en samtale med Taru Kallio