Numer # 126

Omslag: Numer # 126

Numer # 126

Utgitt: 12. august 2021
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Kristian Krogh-Sørensen

Om utgaven

NUMER #126, nr. 02 vart utgitt 12. august 2021. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
3
Tegneserier er et veldig redelig medie
10
Eit gløtt attom lukka dører - Rettsteikningar
22
Getlemanstegneren
30
Rita Kernn-Larsen: Drømmefangeren
40
Blek og tafatt helt i stadig nye roller