Numer #127

Omslag: Numer #127

Numer #127

Utgitt: 28. desember 2021
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Tord Torpe

Om utgaven

NUMER #127, nr. 03 vart utgitt 28. desember 2021. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
5
Forlag eller ei
20
Superkokken
28
Skjerpet mangfold
38
Lysfangere
45
Arbeid frå Caught up in Awareness
51
Øyeblikkets kunst - Satiretegning i den digitale tidsalder