Numer # 129

Omslag: Numer # 129

Numer # 129

NUMER #129

Utgitt: 25. august 2022
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Aud Gloppen og Laila Mjøs
Ombrekking:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
Ivonné Gargano

Om utgaven

NUMER #129, nr. 02, utgitt 28. august 2022. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
4
Å tegne livet ut - Intervju med Iviné Gargano
10
Interaktiv tegnekunst - Intervju med Fredrik Dahl Tyskerud frå Snowcastle Games
18
Firhendig og «unplugged» - Portrett av Anders Kaardahl og Jan -Kåre Øien
26
–Tegneserier er ikke litteratur - Intervju med Ane Barstad Solvang
32
Klangar i svart: Om å spela på lag med kolet - Intervju med Magnar Moen
42
Arbeider av Sindre Goksøyr