Numer #130

Omslag: Numer #130

Numer #130

NUMER # 129

Utgitt: 17. november 2022
Redaktør: Fredrik Rysjedal
Design:
Laila Mjøs
Korrektur:
Bokarbeid
Trykk:
Rolf Ottesen AS
Opplag:
1300
Omslag:
William Lunden

Om utgaven

NUMER #130, nr. 03, utgitt 17. november 2022. Redaktør: Fredrik Rysjedal.

Innhold

2
Leiar
3
Lensmannsmordet i 1926
15
Tegneserien 125 år
20
Iver Jåks som teiknar
28
Mektige strekar
36
William Lunden